Ostrołęka

Obiekt wykonany na zlecenie lokalnych władz Ostrołęki. 

parkur parkour parcour street workout ostrołęka zawody

Ostrołęka