Mława

Plac do parkour i streetworkout wybudowany w Mławie.