Wieżyczka

WieżyczkaŚcianka o wysokości niemal 3m, służąca do ćwiczenia techniki pop/wallrun - wspinania się z rozbiegu, climb up - wspinania się z chwytu na ścianie oraz dyno - przeskoku w górę/w dół trzymając się uchwytów/krawędzi.